**** Nachtelijk varen is beperkt mogelijk ****

Gebiedsdeal


Bij de watersportverenigingen bestaat de behoefte om, incidenteel, ’s-nachts een vaarevenement te organiseren. Zo wil GWV Elfhoeven een keer een nachtelijke zeiltocht organiseren, willen de roeiers van de Goudse Roei & Zeilvereniging ook een keer in het donker varen.

 

Dit is besproken met VEEN en is ,onder voorwaarden, akkoord bevonden.

 

De voorwaarden hiervoor zijn:

  • Er moet een ontheffing worden aangevraagd bij de gemeente, de gemeente vraagt hierover advies aan VEEN en verleent, al dan niet, ontheffing. Handhaving wordt in deze procedure geïnformeerd.
  • Er mag uitsluitend op de plassen ’s-Gravenbroek en Elfhoeven worden gevaren.
  • Er mag niet worden gevaren gedurende het broedseizoen (15 maart – 15 juni).
  • Er mag geen gebruik worden gemaakt van verbrandingsmotoren.
  • Het aantal evenementen is beperkt tot 8, waarvan twee zijn gereserveerd voor de “Nacht van de Nacht” van de Watersnip en de “24-uurs race” van Scouting.

Als er plannen zijn, of nog worden gemaakt, laat dat even weten zodat het gecoördineerd kan worden met de wateragenda en worden afgestemd met VEEN. 


 

De Stichting Watersport Reeuwijkse Plassen is een

samenwerkingverband van een tiental verenigingen. Allen houden

zich bezig met watersport in de ruimste zin van het woord.

Negen zijn gevestigd in het Reeuwijks Plassengebied en één heeft de

thuisbasis in de gemeentelijke binnenhaven van Gouda.

Gezamenlijk vertegenwoordigd SWRP ca. 5000 georganiseerde watersporters.

De aangesloten verenigingen zijn: