Home

Welkom

Op de site van SWRP!

In verband met het coronavirus zijn, n.a.v. de richtlijnen van de Overheid en o.a. het Watersportverbond, alle wedstrijden, zoals in de “Waterkalender” vastgelegd, tot nader order vervallen.

Wend je tot de betreffende vereniging voor meer informatie.

Het SWRP Bestuur.

Lees meer

STICHTING WATERSPORT REEUWIJKSE PLASSEN

In verband met het coronavirus zijn, n.a.v. de richtlijnen van de Overheid en o.a. het Watersportverbond, alle wedstrijden, zoals in de “Waterkalender” vastgelegd, tot nader order vervallen. Wend je tot de betreffende vereniging voor meer informatie. Het SWRP Bestuur.

Lees meer

Bevordering van de watersport

In verband met het coronavirus zijn, n.a.v. de richtlijnen van de Overheid en o.a. het Watersportverbond, alle wedstrijden, zoals in de “Waterkalender” vastgelegd, tot nader order vervallen. Wend je tot de betreffende vereniging voor meer informatie. Het SWRP Bestuur.

Lees meer

Over ons

Visie

Het doel van de SWRP is de bevordering van de watersport (in de ruimste zin van het woord en in georganiseerd verband) in het Reeuwijks Plassengebied, binnen de randvoorwaarden van veiligheid, leefbaarheid en ecologie/duurzaamheid.


De SWRP wil de watersport en watergebonden recreatie in georganiseerd verband in het Reeuwijks Plassengebied bevorderen. De SWRP wil en doet dat in de eerste plaats omdat het de natuurlijke ontwikkeling van de verenigingen zelf ten goede komt.


Gebiedsdeal


Aanpak meeuwen probleem bij eilanden in het Reeuwijkse Plassengebied


Stichting Veen


Vaarontheffingen


Organisatie St. Veen


Collectief vaarvergunning


Ontstaan St. VeenDoelstellingen van VEEN In de statuten van VEEN zijn de volgende doelstellingen opgenomen.

“De Stichting heeft ten doel: de natuurwaarden van de Reeuwijkse Plassen te beschermen en waar nodig te herstellen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”

Missie van VEEN De missie van VEEN is wat ze wil uitdragen naar buiten en overdragen op anderen, zowel overheden, eigenaren en gebruikers.

  • VEEN wil alle gebruikers – dat zijn de recreanten, de eigenaren, de bewoners, de overheden, bedrijven en diverse organisaties – bewust maken van de waarden en het unieke karakter van het gebied.
  • VEEN wil dat zij respect hebben voor de cultuurhistorische en natuurwaarden van het gebied en het eigendom van anderen.
  • VEEN wil recreanten laten genieten van het gebied maar de recreanten er ook bewust van maken dat hun recreatief gebruik niet mag leiden tot overlast van de eigenaren, de aanwonenden en andere gebruikers.
  • VEEN wil met subsidie positieve impulsen aan het natuurherstel geven door particuliere eigenaren beter in staat te stellen hun oevers op een natuurvriendelijke wijze te herstellen en in te richten.
  • VEEN wil bewerkstelligen dat overheden en de voor hen werkende instanties en organisaties samen met de eigenaren beleid maken en beleidsmaatregelen treffen.

Voor meer informatie ga naar de site: Stichting VEEN.