De plassen

Reeuwijkse plassen en omgeving

De Reeuwijkse plassen zijn ontstaan uit turfwinning. Het is mensenwerk. De gestoken turf werd op legakkers gedroogd en daarna over kleine vaarwegen (weteringen) naar de stad (en verder) vervoerd. Bij het beheer van het plassengebied schenken we ook aandacht aan het herstel van historische kenmerken van dit landschap, zoals de weteringen. Wind, golfslag en de bodemgesteldheid (veen) leiden tot het afkalven en verdwijnen van dit karakteristieke landschap. Met de leden van Stichting 12RP proberen we herstel waar mogelijk. We hebben daarbij oog voor flora, fauna en waterkwaliteit.

De turf werd vervoerd naar onder andere Gouda. Vlak naast de plassen ligt een karakteristieke driewegsluis (een “verlaat”). De SWRP overlegt met Gouda, provincie Zuid-Holland en KNWV om dergelijke oude vaarroutes weer goed bevaarbaar te maken voor waterrecreatie. Daarmee ontstaan vaarroutes voor sloepen, kano’s en roeiboten rond Gouda en Bodegraven-Reeuwijk. Dat netwerk kan worden uitgebreid richting Zuidplaspolder en Rotterdam en richting Krimpenerwaard. Daarmee kan ook een veiligheidsprobleem op de Gouwe worden opgelost. Kleine recreatievaart is daar nu vermengd met grote container binnenvaart. Het is als fietsen op de snelweg. De veiligheid op het water is gebaat bij alternatieve vaarroutes voor de kleine recreatievaart.

Voor het varen op de Reeuwijkse plassen is een ontheffing (vergunning) nodig. Deze wordt uitgegeven door de Stichting 12 Reeuwijkse plassen. Volg de link 12reeuwijkseplassen.nl voor het aanvragen van een ontheffing.