Over ons

Wie wij zijn?

Visie

Het doel van de SWRP is de bevordering van de watersport (in de ruimste zin van het woord en in georganiseerd verband) in het Reeuwijks Plassengebied, binnen de randvoorwaarden van veiligheid, leefbaarheid en ecologie/duurzaamheid.

De SWRP wil de watersport en watergebonden recreatie in georganiseerd verband in het Reeuwijks Plassengebied bevorderen. De SWRP wil en doet dat in de eerste plaats omdat het de natuurlijke ontwikkeling van de verenigingen zelf ten goede komt.

De Stichting Watersport en -recreatie Reeuwijkse Plassen is een samenwerkingsverband van een tiental verenigingen. Allen houden zich bezig met watersport, in de ruimste zin van het woord.

Negen zijn gevestigd in het Reeuwijks Plassengebied en één heeft de thuisbasis in de gemeentelijke binnenhaven van Gouda.

Gezamenlijk vertegenwoordigd SWRP ca. 5000 georganiseerde watersporters.

De aangesloten verenigingen zijn: