Vaarontheffingen

Voor het varen op de plassen is een gemeentelijke vaarontheffing nodig.

De gemeente heeft stichting VEEN gemandateerd voor het verlenen van deze vaarontheffingen.

De vaarontheffing is te verkrijgen via:

vaarontheffingen@stichtingveen.nl

De gemeente laat de opbrengst van de verkoop van vaarontheffingen terugvloeien in het plassengebied. Hiertoe draagt zij die opbrengst, na aftrek van de gemaakte kosten, jaarlijks over aan de stichting VEEN. Die gebruikt de gelden voor projecten die natuurontwikkeling tot doel hebben of het behoud en herstel van natuur- en landschapswaarden en cultuurhistorische elementen in het Reeuwijkse plassengebied. VEEN probeert hiervoor ook subsidies van andere overheidsinstanties te krijgen.

 

Collectieve Vaarontheffing

Voor externe deelnemers aan, door de aangesloten verenigingen georganiseerde, evenementen heeft SWRP een collectieve vaarontheffing afgesproken.

Dit betreft de evenementen die vermeld staan op de Waterkalender.

Dit betekent dat externe deelnemers aan deze evenementen GEEN dag ontheffing hoeven te kopen.

 

Nachtvaren

Met VEEN is afgesproken dat er maximaal 8 nachtelijke evenementen gehouden mogen worden.

Wel is er een aantal voorwaarden gesteld:

  • Maximaal 8 nachtevenementen, waarbij er 2 al zijn gereserveerd voor “de Nacht van de Nacht” van de Watersnip en de “24-uurs” race van Scouting.
  • Er mag uitsluitend worden gevaren op de twee voorste plassen; Elfhoeven en ’s-Gravenbroek.
  • Het varen met motoren is niet toegestaan behalve het eventueel gebruik van rescue boten.
  • De nachtevenementen moeten zijn vermeld op de Waterkalender.