Een avond over beheer van de natuur in de Kerfwetering en Reeuwijkse Plassen, woensdag 27 februari 2019

 

UITNODIGING 

De Otter, de Grote Karekiet en het Woudaapje willen we terug in de Reeuwijkse Plassen!

Na het herstel van natuur op een twaalftal eilanden in het kader van de Gebiedsdeal Reeuwijkse Plassen is het nu tijd om over het beheer te spreken.

Als onderdeel van het project “Gebiedsdeal Reeuwijkse Plassen”  wordt er gewerkt aan een voorbeeld plan Beheer Kerfwetering. De bedoeling is dat dit voorbeeld plan de basis vormt voor verdere beheerplannen voor het Plassengebied.

Externe deskundigen die hebben meegewerkt aan dit plan zullen deze avond hun inbreng presenteren.

Maarten Breedveld (Arcadis) licht allereerst de visie achter het beheerplan voor de Kerfwetering toe en gaat in op het belang van aansluiting bij Provinciale natuurdoelen in het Reeuwijkse Plassengebied. Maar voor doelsoorten als de Grote Karekiet en het Woudaapje is waterriet nodig. Riet dat in brede rietkragen ín het water staat.

En hoe krijgen we dat terug in de plassen?

Jan van der Winden (Jan van der Winden Ecology), vertelt over zijn recente onderzoeken naar het verdwijnen van het waterriet in de Vechtplassen, in de Reeuwijkse Plassen en in de Kerfwetering. Hij geeft adviezen voor het herstel van het waterriet.

Jim de Fouw (Radboud Universiteit Nijmegen) en Fons Smolders (B-Ware) vertellen over de monitoring van het herstel van de ontwikkeling van het waterriet, na het nemen van de maatregelen, die Jan van der Winden daar heeft voorgesteld. Zij gaan ook in op de recent gepubliceerde eerste bevindingen naar voedingsonderzoek bij het waterriet. Hoe het komt, dat waterriet veel dikker is dan landriet. Is er voedselrijk water nodig of juist voedselarm?

Maarten Breedveld vertelt vervolgens over de beoogde beheermaatregelen en aanvullende inrichtingsmaatregelen in de Kerfwetering.

Aansluitend is er ruimte voor gedachtewisseling over het beheer van de natuur in de Reeuwijkse Plassen. We ronden de avond met borrel en napraten.

Datum:                       Woensdag 27 februari 2019

Tijd:                             19.00 tot 22.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur

Locatie:                       Zalencentrum De Brug

Dunantlaan 1, 2811 CA Reeuwijk (0182 – 39 28 82)

Aanmelden:                wordt op prijs gesteld via info@vhtl.nl

Het programma met tijden treft u onder dit bericht

We zien u graag op 27 februari om 19.00 in de Brug.

Hartelijke groet,

Theo van den Pangaard

Voorzitter Stuurgroep Gebiedsdeal Reeuwijkse Plassen van Stichting VEEN


Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *