Over ons

Wie wij zijn?

Wij zijn een stichting van en voor watersporters. Wij zeilen, roeien, peddelen, surfen, suppen, varen en kanoën in en rond de Reeuwijkse plassen. Wij doen dat met respect voor de natuur en voor elkaars eigendommen en belangen. Daarom overleggen we met elkaar.

We doen dat als bevlogen vrijwilligers. We leggen verbanden tussen 10 watersportverenigingen, overheden en grond- en watereigenaren in het gebied. Wij genieten van het gebied en we werken er aan dat ook in de toekomst mensen van dit mooie stukje Nederland kunnen blijven genieten.

Bestuur

Voorzitter

Chris Stoffer

e-mail: voorzitter@SWRP.nl

Secretaris

Mattieu Nuijten

e-mail: secretaris@SWRP.nl

Penningmeester

Harry Willemse

e-mail: penningmeester@SWRP.nl

Lid

Fred Jacobs

Doelstelling

Het doel van de SWRP is de belangen te behartigen van de 5000 watersporters die in het plassengebied actief zijn bij verschillende watersportverenigingen.

De SWRP vertegenwoordigt de aangesloten verenigingen in het overleg met overheden en in de stichting 12RP. Deze laatste stichting coördineert het beheer van de 12 Reeuwijkse Plassen (voorheen stichting VEEN).

De Stichting Watersport en -recreatie Reeuwijkse Plassen is een samenwerkingsverband van een tiental verenigingen. Allen houden zich bezig met watersport, in de ruimste zin van het woord.

Negen zijn gevestigd in het Reeuwijks Plassengebied en één heeft de thuisbasis in de gemeentelijke binnenhaven van Gouda.

Gezamenlijk vertegenwoordigd SWRP ca. 5000 georganiseerde watersporters.

De aangesloten verenigingen zijn: