Het herstel van de Kerfwetering is onlangs afgerond. Uitgezonderd bleven daarvan drie en een half eiland.
Door het zeer sterk verwaarloosde beeld van deze eilanden is de recreatieve beleving hiermee eveneens sterk benadeeld.
Inmiddels zijn de eilanden van eigenaar veranderd en worden deze geschonken aan de Stichting Natuurbehoud Kerfwetering (SNK).
De Stichting wil zo spoedig mogelijk doorgaan met het herstel van deze eilanden, zoals in dit project is voorzien.Het resultaat van het project omvat:

  • aanleg van circa 300 meter natuurvriendelijke oever;
  • afronding van het herstel van de eilanden langs de Kerfwetering;
  • versterking compartimentering van de plas door aanvulling eilandenstructuur en van belang voor verbetering van de waterkwaliteit;
  • Versterking van de beleving cultuurhistorie en landschap.

Bijkomend zal van de toegepaste oeveroplossingen van de gehele Kerfwetering en voorafgaande onderbouwing voorlichtingsmateriaal
worden vervaardigd.

 

 

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *