Gemeente Bodegraven-Reeuwijk bezit een vijftal kleine eilanden aan de westzijde van de plas Elfhoeven. Het opgaande groen op de eilanden is onlangs door de gemeente stevig gesnoeid. Een vegetatie van riet en andere oeverplanten heeft zich hersteld, waardoor de recreatieve beleving al flink is verbeterd.  De ontwikkeling van de het natte deel van de natuurvriendelijke oevers kan meer aandacht krijgen, ten gunste van de natuur en natuurbeleving.

De gemeente wil dat de eilanden een  grotere rol krijgen voor het recreatieve vaarverkeer, waarbij gedacht wordt aan aanlegvoorzieningen.

Daarnaast wil de gemeente meer mogelijkheden voor educatie over het plassengebied en de eilanden ook daarvoor toegankelijk maken.

Voor het project is uitgegaan van reparatie van 250 meter oever, aanlegvoorzieningen bij vier eilanden (een eiland is met het land verbonden) en enige voorzieningen voor educatie. Mogelijk zullen ook een of meer schoolprojecten worden opgesteld.

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *